Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Công văn 1650/BGDĐT-QLCL ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 24/05/2021

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2021 chia làm 02 (hai) đợt. Cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông:

- Email: hotrothi2021@moet.gov.vn; từ ngày 27/4/2021 đến ngày 20/8/2021.

- Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính theo số 024.32181386, cụ thể:

+ Đợt 1: Từ tháng 27/4/2021 đến ngày 11/5/2021;

+ Đợt 2: Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 09/7/2021.

2. Hỗ trợ về xét tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non:

- Email: hotroxettuyencdspvadh@moet.gov.vn; từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021.

- Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính theo số 024.32181386, cụ thể:

+ Đợt 1: Từ tháng 27/4/2021 đến ngày 11/5/2021;

+ Đợt 2: Từ ngày 06/8/2021 đến ngày 01/9/2021.

Bên cạnh đó, các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (gọi chung là nhà trường) thành lập bộ phận thường trực gồm các cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, nắm vững quy chế để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển của nhà trường và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, đồng thời thông báo số điện thoại, email để giải đáp trên trang thông tin điện tử của nhà trường và phương tiện thông tin đại chúng khác.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Giao-duc/Cong-van-1650-BGDDT-QLCL-2021-he-thong-thong-tin-ho-tro-cong-tac-thi-tot-nghiep-pho-thong-472367.aspx