Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 04 năm 2021.

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 22/05/2021

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021, Nghị quyết đã đưa ra 08 quyết nghị. Trong đó, có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chủ trương nhập khẩu, sản xuất, tổ chức tiêm vắc xin; Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được quy định cụ thể như sau:

Đối với công tác phòng, chống Covid-19: Chính phủ yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trên hết, trước hết. Tiếp tục tuân thủ quy định 5K + vắc xin và tăng cường các biện pháp công nghệ. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, phải trả giá đắt; kiên quyết xử lý hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về phòng, chống dịch, kể cả việc xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự. Chấn chỉnh và tăng cường thực hiện các biện pháp công nghệ trong quản lý, điều trị, cách ly cũng như trong việc trở lại cộng đồng sau khi hết thời gian cách ly tập trung. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ tình hình cụ thể và hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ động có giải pháp phù hợp để hỗ trợ các đối tượng bị tác động trong quá trình thực thi chính sách, không để ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Bên cạnh đó, đồng ý công dân Việt Nam từ các nước láng giềng về nước bằng đường bộ khi thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi phí cách ly y tế, bao gồm chi phí: đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đến cơ sở cách ly y tế tập trung; xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; một số quyền lợi khác tại các cơ sở cách ly bắt buộc.

Đối với thực hiện chủ trương nhập khẩu, sản xuất, tổ chức tiêm vắc xin: Bộ Y tế căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Văn bản số 50-CV/VPTW, Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ cần nghiêm túc, chủ động để có thể có vắc xin và tiêm vắc xin sớm nhất, nhiều nhất có thể; mở rộng phạm vi tiếp cận nhiều nguồn vắc xin và công nghệ xét nghiệm nhanh; đẩy nhanh tiến độ tiêm số vắc xin hiện đang có, bảo đảm công khai, an toàn và không để vắc xin quá hạn; công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và giám sát. Có cơ chế, chính sách đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm để sớm có vắc xin Việt Nam. Chuẩn bị báo cáo về nhập khẩu, sản xuất, tổ chức tiêm vắc xin và bố trí, huy động nguồn lực thực hiện; Chính phủ sẽ có phiên họp chuyên đề vào đầu tháng 5 năm 2021 về nội dung này.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động quyên góp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để bổ sung nguồn lực mua vắc xin phòng Covid-19.

Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cần xây dựng các phương án, kịch bản chi tiết cho công tác bầu cử phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn và diễn biến dịch Covid-19, đặc biệt là đối với những người và vùng bị cách ly, giãn cách xã hội. Giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong, sau bầu cử và yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế…

Ngoài ra, các quyết nghị khác như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; Về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 142/2016/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025… được đề cập tại Nghị quyết này.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-48-NQ-CP-2021-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-4-473508.aspx