Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

  • Thực hiện: Phương Anh
  • 24/03/2024

Ngày 06/3/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với một số nội dung chính như sau:

1. Các bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức thi 05 (năm) bài thi, gồm:

- 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn);

- 01 (một) bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học;

- 01 (một) bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

2. Vật dụng được mang và cấm mang vào phòng thi

(1) Để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được mang vào phòng thi, gồm:

- Bút viết;

- Thước kẻ;

- Bút chì;

- Tẩy chì;

- Êke;

- Thước vẽ đồ thị;

- Dụng cụ vẽ hình;

- Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ;

- Atlat Địa lí Việt Nam được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác).

(2) Cấm mang vào phòng thi:

- Giấy than;

- Bút xóa;

- Đồ uống có cồn;

- Vũ khí và chất gây nổ, gây cháy;

- Tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 22/4/2024