Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Văn bản số 9368/BTNMT-KSONMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt

  • Thực hiện: Lê Hoa
  • 19/11/2023

Văn bản này của Bộ Tài Nguyên và Môi trường được ban hành ngày 02 tháng 11 năm 2023, gồm những nội dung chủ yếu như sau:

i) Về mục đích: Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành “Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt” (sau đây gọi tắt là Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật) kèm theo Văn bản này nhằm tiếp tục hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường.

ii) Về yêu cầu chung: Văn bản 9368/BTNMT-KSONMT nhấn mạnh yêu cầu đối với đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện một số nội dung như sau:

- Nghiên cứu, áp dụng Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt (ban hành kèm theo Văn bản này) để xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn bảo đảm phù hợp với các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và các Văn bản hướng dẫn thực hiện; trong đó lưu ý một số nội dung:

+ Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt nhằm thúc đẩy tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải, sản phẩm thải bỏ, tận dụng tối đa giá trị, kéo dài vòng đời của sản phẩm, vật liệu; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia chương trình tái chế, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

+ Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt cần phù hợp với hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, công nghệ xử lý chất thải hiện có; điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; phù hợp với nội dung quản lý chất thải trong các quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; nguồn lực tài chính của địa phương.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân; triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Iii) Một số nội dung chủ yếu của Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH):

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật đưa ra nhận diện tối đa chủng loại CTRSH phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân và phân loại thành 3 nhóm chất thải chính (theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường), gồm: (1) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; (2) Chất thải thực phẩm; (3) Chất thải rắn sinh hoạt khác. Mỗi nhóm lại chia ra tên loại CTRSH cụ thể. Tương ứng với mỗi tên loại CTRSH có phần liệt kê chi tiết nội dung, hình ảnh minh họa và hướng dẫn kỹ thuật trong phân loại phù hợp. Theo đó:

Tài liệu liệt kê khá chi tiết tên từng loại CTRSH thuộc từng nhóm. Ví dụ như chất thải kim loại thuộc Nhóm (1) gồm: bao bì nhôm, sắt hoặc kim loại khác đựng thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, sản phẩm dùng trong gia dụng, nông nghiệp, y tế… và đồ dùng nhà bếp bằng kim loại như: xoong, nồi, niêu, ấm nước, bếp gas v.v.).

Tài liệu này cũng ghi chú rõ: Những chất thải nói trên không bao gồm bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, axit, dầu mỡ công nghiệp, chất tẩy rửa có thành phần nguy hại.

Cụ thể như sau:

* Đối với Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (Nhóm 1):

- Nhóm này chia ra 08 loại chất thải khác nhau, gồm: Giấy thải; nhựa thải; kim loại thải; thủy tinh thải; vải, đồ da; đồ gỗ; cao su và thiết bị điện, điện tử thải bỏ.

 - Phần hướng dẫn kỹ thuật trong phân loại đưa ra một số yêu cầu xử lý cơ bản như:

+ Loại bỏ nước, dung dịch chứa bên trong; Thu gọn, ép dẹt, giảm kích thước, thể tích (riêng đối với đồ điện tử giữ nguyên hình dạng, không tháo rời; tái sử dụng đối với những đồ vật còn nguyên vẹn và sạch như quần áo, đồ da, bình thủy tinh; đồ chơi...).

+ Thu, xếp gọn các vật sắc nhọn để tránh gây thương tích trong quá trình phân loại, thu gom và xử lý.

* Đối với Nhóm chất thải thực phẩm (Nhóm 2):

- Nhóm này chia làm hai loại chất thải, gồm: Thức ăn thừa; thực phẩm hết hạn sử dụng; Các loại rau, củ, quả, trái cây và các phần thải bỏ sau khi sơ chế, chế biến món ăn…; các sản phẩm bỏ đi từ thịt gia súc, gia cầm; thủy, hải sản.

- Phần hướng dẫn kỹ thuật trong phân loại đưa ra những yêu cầu xử lý chủ yếu là: Bảo đảm được đựng, chứa trong vật đựng, túi, bao bì…kín, không rò rỉ, ngăn ngừa mùi phát tán.

* Đối với Nhóm CTRSH khác (Nhóm 3):

- Nhóm này gồm: Chất thải nguy hỏng; khungao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, axit thải, dung môi thải, kiềm thải, dầu mỡ công nghiệp… các loại bóng đèn huỳnh quang thải; thủy tinh hoạt tính thải; nhiệt kế chứa thuỷ ngân thải; các loại pin, ắc quy thải); chất thải cồng kềnh (như tủ bàn ghế, giường đệm cũ hỏng; khung cửa, cánh cửa; gốc cây, rễ cây…); các chất thải còn lại ( như tả bỉm, băng vệ sinh;vv đã qua sử dụng; Bút, bật lửa đã hết gas, bàn chải đánh răng, vỏ tuýp, hộp kem đánh răng…; Vỏ cứng các loài thuỷ, hải sản; Xỉ than từ hoạt động sinh hoạt…và các loại chất thải còn lại.

- Nội dung hướng dẫn kỹ thuật đưa ra những yêu cầu xử lý chủ yếu trong phân loại là:

+ Thu gọn, giảm kích thước, thể tích; đảm bảo tránh rơi vãi;

+ Chứa trong vật đựng kín, không rò rỉ, ngăn ngừa phát tán mùi (đối với phân động vật; xác động vật chết không do dịch bệnh…);v.v.

Công văn 9368/BTNMT-KSONMT năm 2023 có hiệu lực ngày 02 tháng 11 năm 2023.