Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 146/2018/ NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

  • Thực hiện: Lê Hoa
  • 16/11/2023

Nghị định 75/2023/NĐ-CP được ban hành vào ngày 19 tháng 10 năm 2023, có tên đầy đủ là: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý:

i) Thứ nhất, về đối tượng được bảo hiểm chi trả:

- Nghị định này bổ sung thêm hai đối tượng được bảo hiểm chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh:

(1) Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc;

(2) Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

- Nghị định cũng bổ sung thêm 03 đối tượng được bảo hiểm chi trả 95% chi phí khám chữa bệnh:

(3) Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo trường hợp nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống.

(4) Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình bao gồm: Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người phục vụ thương binh (tính cả thương binh loại B được công nhận trước 31/12/1993), người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tổn thương từ 81%;

(5) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

ii) Về thủ tục hành chính:

Nghị định này quy định: Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân – đây là một trong những nội dung tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế (khoản 1, Điều 15, Nghị định 146/2018/NĐ-CP yêu cầu khi đi khám chữa bệnh, người bệnh phải xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế).

Trường hợp xuất trình thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.
Nghị định 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 12 năm 2023.

Riêng quy định tại khoản 1, các điểm a và b khoản 2, các khoản 3,4,5 và 6 Điều 1 của Nghị định này được áp dụng từ ngày 19 tháng 10 năm 2023.