Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định số 2775/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ

  • Thực hiện: Phương Anh
  • 22/10/2023

Ngày 26/9/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2775/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ, cụ thể:

(1) Đối tượng bồi dưỡng:

Viên chức giáo vụ làm việc trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục chuyên biệt công lập) chưa hoàn thành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ.

(2) Mục tiêu chung:

Học viên có những kiến thức, kỹ năng cơ bản đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm đối với chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ.

(3) Mục tiêu cụ thể:

- Hiểu và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định và yêu cầu của ngành, liên ngành và địa phương về giáo dục nói chung và công tác giáo vụ nói riêng;

- Nhận thức được các kiến thức và nghiệp vụ cơ bản của công tác giáo vụ; vận dụng linh hoạt và hiệu quả kiến thức, kỹ năng về công tác giáo vụ trong thực thi nhiệm vụ;

- Chủ động vận dụng và tự hoàn thiện các kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ, có khả năng phối hợp tốt với đồng nghiệp, giáo viên để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo vụ trong nhà trường.

(4) Thời lượng bồi dưỡng và cấu trúc chương trình:

Tổng thời lượng: 160 tiết.

Chương trình gồm 7 chuyên đề, chia thành 3 phần:

- Phần 1: Kiến thức chung.

- Phần 2: Kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp của viên chức giáo vụ.

- Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch.

(5) Tổ chức thực hiện:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục giúp Bộ trưởng tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc bồi dưỡng theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

- Cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức lớp bồi dưỡng theo quy định; đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng.

Quyết định số 2775/QĐ-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 26/9/2023.