Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị quyết 121/ NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ Tháng 8 năm2022

  • Thực hiện: Lê Hoa
  • 22/10/2022

Nghị quyết này được Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 9 năm 2022, gồm một số nội dung đáng chú ý như sau:

Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 tháng năm 2022, Chính Phủ thống nhất nhận định:

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng (như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 08 tháng tăng 2,58%; Ngân hàng thế giới dự báo GDP của Việt Nam tăng 7,5%; Du lịch tiếp tục phục hồi tích cực…). Chính phủ cũng cho rằng: Bên cnh những kết quả đạt được, nền kinh tế nước ta còn những khó khăn, hạn chế và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức: Áp lực lạm phát còn cao, tiềm ẩn rủi ro ổn định kinh tế vĩ mô. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở nhiều địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra; còn xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở một số cơ sở khám chữa bệnh. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông, cháy nổ trên một số địa bàn còn phức tạp…

Nghị quyết yêu cầu các bộ ngành, địa phương, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của cơ quan, địa phương mình. nỗ lực phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022 (Nghị quyết có liệt kê môt số nhiệm vụ đối các bộ, ngành, địa phương tập trung vào một số nội dung trọng tâm ). Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục quán triệt phương châm điều hành “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm, 1 kiên quyết không” đã được Chính phủ thống nhất tại Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2022

Tại Nghị quyết này, Chính phủ về cơ bản thống nhất với các báo cáo của các Bộ Ngành có liên quan về đánh giá tình hình kết quả triển khai các một số Chương trình, nhiệm vụ trọng điểm như:

  • Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ;
  • Tình hình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia;
  • Về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia giai đoạn 2023 – 2025;
  • Về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;…

Đồng thời Chính phủ cũng đưa ra một loạt các yêu cầu đối với các bộ ngành, cá nhân có thẩm quyền về việc cần tăng cường các giải pháp chỉ đạo, điều hành để kịp thời khắc phục các vướng mắc, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các chính sách thuộc Chương trình, nhiệm vụ nêu trên.

Riêng về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Nghị quyết Chính phủ yêu cầu:

 -Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, ngành, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp thống nhất lộ trình, giải pháp sửa đổi văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.. Trường hợp cần thiết, đề xuất sửa đổi văn bản theo hướng xây dựng một nghị định sửa nhiều nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để giải quyết các vấn đề liên quan đến bỏ sổ hộ khu từ ngày 01 tháng 01 năm 2023; hoàn thành trong tháng 12 năm 2022.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay bãi bỏ các quy định yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư để thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân; bảo đảm các điều kiện về an ninh an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, hoàn thành trong tháng 10 năm 2022.

Bên cạnh đó,liên quan đến an sinh xã hội, Nghị quyết  121/ NQ-CP của Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì nghiên cứu, xây dựng Chỉ thị về thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem tại:  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-121-NQ-CP-2022-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-8-529573.aspx?newsid=42617&ui=09RVMk1UUXpPQTTV&pi=09pBeU1pMHdPUzB5TXkweE5TMHhNdzTW&ci=262627293