Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Kế hoạch 3667/KH-BTTTT-BGDĐT ngày 21 tháng 09 năm 2021 về phối hợp thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 21/10/2021

Mục đích của kế hoạch là xây dựng phương án hỗ trợ, triển khai hạ tầng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu kết nối phục vụ nhu cầu dạy và học trực tuyến; vận động cung cấp, hỗ trợ máy tính, các thiết bị công nghệ, nền tảng công nghệ, dịch vụ viễn thông cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chưa có máy tính để học tập trực tuyến.

Yêu cầu của kế hoạch là tổ chức thiết thực, kịp thời, đáp ứng nhu cầu học tập trực tuyến của học sinh, sinh viên trước mắt tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội; bảo đảm không để học sinh nào “bị bỏ lại phía sau”, không hoàn thành chương trình học tập do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo đó, kế hoạch có một số nội dung trọng yếu như sau:

- Bảo đảm việc phủ sóng di động phủ sóng 100% toàn bộ 283 điểm chưa có kết nối Internet di động tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg và thực hiện học trực tuyến. Thời hạn hoàn thành trong tháng 09/2021.

- Bảo đảm việc phủ sóng di động phủ sóng 100% toàn bộ 1.910 điểm chưa kết nối Internet di động trên toàn quốc. Thời hạn hoàn thành trong năm 2021.

- Kinh phí dự kiến: 3.000 tỷ.

- Hỗ trợ máy tính phục vụ học trực tuyến:

+ Giai đoạn 1 (trong năm 2021): Huy động 01 triệu máy tính cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch Covid-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến trên toàn quốc; trước mắt ưu tiên cho các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT- TTg và thực hiện dạy và học trực tuyến.

Kinh phí dự kiến giai đoạn 1: 2.500 tỷ.

+ Giai đoạn 2 (từ năm 2022 - 2023): Mục tiêu 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc được trang bị máy tính để có thể thực hiện học trực tuyến.

- Một số hỗ trợ khác cho các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg và tổ chức dạy, học trực tuyến:

+ Miễn phí 100% việc sử dụng các nền tảng dạy, học trực tuyến Việt Nam đã được công bố;

+ Miễn phí data 4Gb/ngày cho 1 triệu học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch Covid-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến khi được tặng máy tính trong thời gian 03 tháng để học tập trực tuyến;

+ Hỗ trợ các gói cước, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc dạy và học trực tuyến bao gồm: máy chủ, chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet bảo đảm việc dạy, học trực tuyến.

+ Kinh phí dự kiến: 645 tỷ (thời gian trong 03 tháng).

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình, bảo đảm thực hiện các hoạt động điều hành liên quan tại Kế hoạch đạt hiệu quả.

Kế hoạch 3667/KH-BTTTT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 21/09/2021.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Ke-hoach-3667-KH-BTTTT-BGDDT-2021-phoi-hop-thuc-hien-Chuong-trinh-Song-va-may-tinh-cho-em-488793.aspx