Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Các trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi chết được trợ cấp mai táng

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 01/11/2023

Câu hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cá nhân có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội khi thuộc một trong những đối tượng tham gia bắt buộc. Vậy, đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì trường hợp nào khi chết thân nhân, người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng? Mức hưởng trợ cấp mai táng được tính như thế nào? Mong sớm được tư vấn, xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về trợ cấp mai táng đối với những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo đó, những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

(1) Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên. Bao gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

(2) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

(3) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

* Về mức trợ cấp mai táng:

- Bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người thuộc đối tượng được trợ cấp mai táng chết.

- Đối với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.