Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con không?

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 31/07/2021

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Vợ tôi sắp sinh con, vợ tôi có tham gia bảo hiểm xã hội và đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định. Hiện tôi cũng đang tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty được hơn 03 năm. Vậy cho tôi hỏi, khi vợ tôi sinh con tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Thời gian hưởng và mức hưởng tính như thế nào? Cảm ơn đã tư vấn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản, theo đó, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản.

* Về thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản của lao động nam khi vợ sinh con:

Theo khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con thì trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh được nghỉ hưởng chế độ thai sản như sau:

- 05 ngày làm việc;

- 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

- Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Nếu mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng và mẹ chết sau sinh thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

- Trường hợp cha tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc khi vợ chết sau sinh thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ.

- Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

* Về mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con:

Theo khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức hưởng chế độ thai sản dành cho lao động nam được tính như sau:

Mức hưởng

=

100%

x

(Mbqtl :  24)

x

Số ngày được nghỉ

Trong đó:

- Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản;

- Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

- Trường hợp lao động nam được nghỉ đủ tháng thì mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.