Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Công văn 4051/BYT-KHTC ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế về thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 17/08/2020

Công văn 4051/BYT-KHTC ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế về thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19.

Theo đó, có 02 trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế được thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 như sau:

Trường hợp 1: Người bệnh phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và người nhiễm COVID-19 đang khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Trường hợp 2: Các trường hợp được cơ sở y tế chỉ định thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế về chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Bên cạnh đó, về mức thanh toán được áp dụng mức giá quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT trong một số trường hợp:

  • Dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký sinh trùng Realtime PCR (734.000 đồng/1 mẫu nghiệm) đối với trường hợp xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR
  • Dịch vụ số 1736: xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký sinh trùng test nhanh (238.000 đồng/1 mẫu nghiệm) đối với trường hợp thực hiện test nhanh.

Công văn 4051/BYT-KHTC có hiệu lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/bao-hiem/Cong-van-4051-BYT-KHTC-2020-thanh-toan-chi-phi-xet-nghiem-COVID-19-448676.aspx