Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị định 24/2020/NĐ-CP

  • Thực hiện: Ths.Ngô Thị Thu Hằng
  • 24/02/2020

Nghị định 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Theo đó, 09 địa điểm công cộng không được uống rượu, bia gồm: (i) Cơ sở y tế; (ii) Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc; (iii) Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi; (iv) Cơ sở bảo trợ xã hội; (v) Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác; (vi) Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia; (vii) Công viên, trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước ngày 24/02/2020; (viii) Nhà chờ xe buýt; (ix) Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng chính của các địa điểm này, trừ trường hợp tổ chức các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định các biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử.

Nghị định số 24/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020.

Chi tiết vui lòng truy cập link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/Nghi-dinh-24-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-425470.aspx