Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị định số 28/2020/NĐ-CP

  • Thực hiện: Ths.Ngô Thị Thu Hằng
  • 01/03/2020

Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP với một số điểm đáng chú ý như sau:

  • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) có hành vi phân biệt đối xử về giới tính, độ tuổi, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật.
  • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không giao kết hợp đồng, giao kết hợp đồng không đúng loại hợp đồng với người lao động, hoặc giao kết không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động, tùy theo số lượng hợp đồng vi phạm.
  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động sử dụng người dưới 15 tuổi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.
  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật để người lao động tự lo bảo hiểm.
  • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng (Điểm a Khoản 4 Điều 40)…

Lưu ý: Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm trên là mức phạt đối với cá nhân.Mức phạt tiền đối với tổ chức, doanh nghiệp bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định số 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020.

Chi tiết xin vui lòng truy cập link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Nghi-dinh-28-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-lao-dong-bao-hiem-377300.aspx