Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Hồ sơ, trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 29/11/2023

Câu hỏi: Trong quá trình làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tôi bị mắc bệnh nghề nghiệp và có giấy tờ chẩn đoán của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp. Vậy, tôi muốn được giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động thì phải làm hồ sơ như thế nào và gửi đến đâu? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 23 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, trường hợp người lao động đủ điều kiện hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định thì người lao động cần gửi các giấy tờ cho người sử dụng lao động để làm hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được giải quyết.

* Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp (Điều 22 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP):

(1) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động (theo Mẫu số 07 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP).

(2) Bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

(3) Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi chữa bệnh nghề nghiệp.

(4) Bản sao chứng từ thanh toán chi phí chữa bệnh nghề nghiệp.

* Trình tự giải quyết (Điều 23 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP):

Bước 1: Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ (trên đây) cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động hoặc người lao động nộp hồ sơ đề nghị và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline:
 024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.