Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Sử dụng đất khai hoang trước năm 1993 có được cấp sổ đỏ không?

  • Thực hiện: Thùy Linh
  • 12/05/2019

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Nhà tôi có khai hoang được một mảnh đất 200m2 từ năm 1990 sử dụng đến tận bây giờ. Trên mảnh đất đó tôi đã xây nhà và 1 số công trình phụ. Xin hỏi luật sư trong trường hợp này tôi có được cấp sổ đỏ không?

Phòng Luật trung tâm ACDC tư vấn:

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Văn bản hợp nhất Nghị định 01/2017/NĐ – CP và Nghị định 43/2014/NĐ – CP quy định như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở quy định tại Khoản 4 Điều 103 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức công nhận đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó”;

Theo thông tin bạn cung cấp, gia đình nhà bạn có khai hoang được một mảnh đất 200m từ năm 1990. Bây giờ nhà bạn làm thủ tục cấp sổ đỏ thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất;

- Việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất.

Nếu việc sử dụng đất của gia đình bác đáp ứng cả 2 điều kiện trên thì nhà bác sẽ được xem xét để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.