Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thời gian tối đa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi con ốm đau trong một năm là bao lâu?

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 27/06/2024

Câu hỏi: Tôi có con dưới 2 tuổi bị ốm phải nằm viện từ ngày 15/06/2024 đến ngày 18/06/2024 (con phải nằm viện điều trị 04 ngày). Khi con nằm viện cả hai vợ chồng tôi phải nghỉ làm để chăm sóc con. Cả hai vợ chồng tôi đều có tham gia bảo hiểm xã hội nhiều năm liên tục cho đến nay. Vậy cho tôi hỏi, thời gian tối đa mà vợ chồng tôi được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi con ốm đau là bao lâu? Nếu cả hai vợ chồng tôi cùng nghỉ chăm con thì cả hai có được hưởng chế độ chăm con không? Mong được tư vấn, xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau như sau:

1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần”.

Như vậy, theo thông tin chị cung cấp thì vợ chồng anh chị đều tham gia bảo hiểm xã hội nhiều năm, đến nay vẫn đang tham gia, con anh chị dưới 02 tuổi, do đó, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm trong trường hợp của vợ chồng anh chị tối đa là 20 ngày làm việc. Thời gian trên được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định.

Cũng theo Điều 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau, theo đó:

- Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính kể từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

- Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì tùy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm sóc con ốm đau, thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

- Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Như vậy, nếu cả hai vợ chồng anh chị đều tham gia bảo hiểm xã hội, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm thì cả hai vợ chồng đều được hưởng chế độ khi con ốm đau với thời gian mà pháp luật quy định.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.