Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là bao lâu?

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 24/06/2024

Câu hỏi: Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, giữa người lao động và người sử dụng lao động có những tranh chấp không thể thương lượng, hòa giải được thì người lao động có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào để giải quyết tranh chấp lao động cá nhân? Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là bao lâu? Mong được tư vấn sớm, xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

* Tranh chấp lao động cá nhân là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 179 Bộ luật Lao động năm 2019 thì:

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Các loại tranh chấp lao động bao gồm:

- Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

- Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

* Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân:

Căn cứ theo quy định trên thì tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động được xác định là tranh chấp lao động cá nhân. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân được quy định tại Điều 187 Bộ luật Lao động năm 2019, theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:

(1) Hòa giải viên lao động;

(2) Hội đồng trọng tài lao động;

(3) Tòa án nhân dân.

Như vậy, khi có tranh chấp lao động cá nhân thì các bên có thể lựa chọn một trong các cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu trên để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

* Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân:

Căn cứ quy định tại Điều 190 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, theo đó, thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân được xác định như sau:

- Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

- Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

- Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Lưu ý: Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu đúng thời hạn quy định nêu trên thì thời gian có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.