Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Người lao động có được đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con?

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 21/05/2024

Câu hỏi: Tôi là người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 04 tháng thì nghỉ việc. Sau đó tôi đã lập gia đình và mang thai, vậy tôi có tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 06 tháng để hưởng chế độ thai sản khi sinh con được hay không? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội, trong đó:

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ là: a) Ốm đau; b) Thai sản; c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; d) Hưu trí; đ) Tử tuất.

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ là: a) Hưu trí; b) Tử tuất.

Hơn nữa, căn cứ theo Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định và đáp ứng các điều kiện hưởng chế độ thai sản tại Điều 31 Luật này như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”.

Căn cứ các quy định trên đây thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không được hưởng chế độ thai sản. Trường hợp chị chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nêu trên thì chị không được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.