Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có người phụng dưỡng hoặc người phụng dưỡng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 13/04/2024

Câu hỏi: Gần nhà tôi có 02 anh em neo đơn sống cùng nhau, họ không còn cha mẹ, không có vợ con hay cháu chắt. Người anh (ông T) năm nay 61 tuổi, cũng là người khuyết tật nhưng mức độ nhẹ không được hưởng trợ cấp xã hội, còn người em (ông C) 55 tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng. Vừa rồi qua rà soát thì hộ gia đình này đã được công nhận là hộ nghèo. Vậy cho tôi hỏi như trường hợp của ông T có được hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi neo đơn không? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 2 Luật Người cao tuổi năm 2009, ông T là công dân Việt Nam, năm nay 61 tuổi, được xem là người cao tuổi.

Các đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội như sau:

“Điều 5. Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng”.

Căn cứ vào quy định trên đây và đối chiếu trường hợp của ông T cho thấy:

- Ông T là người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo;

- Ông T không còn cha mẹ, cũng không có vợ con, cháu chắt, đang sống cùng em trai là ông C. Ông C có thể được xem là người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng ông T. Tuy nhiên, ông C lại là người khuyết tật nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Do vậy, ông T thuộc trường hợp: “Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng” là đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.