Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 11/04/2024

Câu hỏi: Con tôi là học sinh cấp hai, mua bảo hiểm y tế diện học sinh. Qua đợt rà soát hộ nghèo thường xuyên vừa rồi, gia đình tôi được công nhận là hộ cận nghèo. Tôi nghe nói cả học sinh lẫn người hộ cận nghèo đều sẽ được Nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Vậy cho tôi hỏi, con tôi vừa là học sinh vừa thuộc gia đình hộ cận nghèo thì có được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cả hai diện không? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm a, b khoản 2 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP thì các đối tượng: (i) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; và, (ii) Học sinh, sinh viên đều thuộc nhóm được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế.

Tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng quy định tại khoản 1 Điều này thì được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất”. Như vậy, nếu con của anh/chị vừa là đối tượng học sinh, gia đình lại thuộc hộ cận nghèo thì vẫn không được nhận hỗ trợ đồng thời theo cả hai diện mà chỉ được hỗ trợ theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của từng đối tượng, căn cứ quy tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP) được thực hiện như sau:

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các huyện nghèo: Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo tại các địa bàn còn lại: Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

- Học sinh, sinh viên: Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

Như vậy, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của đối tượng hộ gia đình cận nghèo cao hơn mức hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên. Do vậy, con của anh/chị sẽ được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế ở mức cao hơn là đối tượng hộ gia đình cận nghèo như sau:

- Trường hợp gia đình anh/chị đang cư trú trên địa bàn các huyện nghèo: Con anh/chị được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

- Trường hợp gia đình anh/chị đang cư trú tại các địa bàn còn lại: Con anh/chị được hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Lưu ý: Đây là mức hỗ trợ chung của cả nước, tại từng địa phương cụ thể có thể có mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu trên do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline:
 024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.