Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Mức học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác đối với học sinh, sinh viên khuyết tật học cao đẳng, trung cấp nghề thuộc diện hưởng chính sách nội trú

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 09/04/2024

Câu hỏi: Cho tôi hỏi học sinh, sinh viên khuyết tật khi học trình độ trung cấp, cao đẳng nghề mà thuộc diện hưởng chính sách nội trú thì sẽ được hỗ trợ những khoản nào? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 3 Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp, học sinh, sinh viên khuyết tật học trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà thuộc diện được hưởng chính sách nội trú thì được hỗ trợ các khoản bao gồm:

(1) Học bổng chính sách:

- Học sinh, sinh viên khuyết tật là người dân tộc thiểu số: 100% mức tiền lương cơ sở/tháng (tương ứng 1.800.000 đồng/tháng theo mức lương cơ sở hiện hành);

- Học sinh, sinh viên khuyết tật là người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo: 80% mức tiền lương cơ sở /tháng (tương ứng 1.440.000 đồng/tháng);

- Học sinh, sinh viên khuyết tật tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú: 80% mức tiền lương cơ sở /tháng (tương ứng 1.440.000 đồng/tháng).

Trong một năm học, học bổng chính sách được cấp đủ 12 tháng. Đối với các chương trình đào tạo có thời gian dưới 01 năm hoặc có thời gian học năm cuối không đủ 12 tháng thì học bổng chính sách được cấp theo số tháng thực học của năm học đó. Đối với các chương trình đào tạo theo tín chỉ thì học bổng chính sách được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề học và trình độ đào tạo tương đương theo hình thức niên chế.

(2) Các khoản hỗ trợ khác:

- Hỗ trợ một lần để mua đồ dùng cá nhân: 1.000.000 đồng/khóa đào tạo.

Các đồ dùng cá nhân được hỗ trợ bao gồm: Chăn cá nhân, áo ấm (nếu cần), màn cá nhân, chiếu cá nhân, áo đi mưa và quần áo bảo hộ lao động theo nghề đào tạo.

- Hỗ trợ mỗi năm một lần tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại:

+ Học sinh, sinh viên khuyết tật ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 300.000 đồng/năm;

+ Học sinh, sinh viên khuyết tật thuộc các đối tượng còn lại: 200.000 đồng/năm.

- Trường hợp học sinh, sinh viên khuyết tật ở lại trường trong dịp tết Nguyên đán: Hỗ trợ 150.000 đồng.

- Miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; lệ phí tuyển sinh; cấp sổ khám sức khoẻ, khám sức khoẻ hàng năm; cấp Thẻ bảo hiểm y tế; cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành.

Lưu ý:

- Trường hợp học sinh, sinh viên khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng 01 (một) chính sách cao nhất;

- Trường hợp học sinh, sinh viên khuyết tật học đồng thời ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì chỉ được hưởng chính sách ở 01 (một) cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cùng lúc học nhiều ngành, nghề, nhiều trình độ trong cùng một cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì chỉ được hưởng chính sách 01 (một) lần trong toàn bộ thời gian học.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.