Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quy định về tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

  • Thực hiện: Phương Anh
  • 29/03/2024

Câu hỏi: Cho tôi hỏi, tôi muốn xin được trợ giúp pháp lý thì cần đến đâu?

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 10 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý như sau:

Điều 10. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

1. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

2. Sở Tư pháp công bố danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp”.

Căn cứ Quyết định 228/QĐ-BTP ngày 27/02/2023 được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 172/QĐ-BTP ngày 16/02/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, trong đó, quy định về cơ quan giải quyết thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý là: “Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố, Chi nhánh của Trung tâm; tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý”.

Như vậy, người có nhu cầu được trợ giúp pháp lý có thể liên hệ: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố, Chi nhánh của Trung tâm; tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Thông tin các đơn vị trợ giúp pháp lý sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline:
 024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.