Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Chính sách giảm giá vé tàu hỏa đối với học sinh, sinh viên khuyết tật?

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 24/03/2024

Câu hỏi: Tôi được biết Nhà nước có chính sách miễn, giảm giá vé khi tham gia giao thông công cộng cho một số trường hợp học sinh, sinh viên là người khuyết tật. Tôi là sinh viên khuyết tật nặng đang theo học năm thứ nhất, tới đây nhân dịp lễ 30/4, tôi có kế hoạch đi thăm người thân ở xa bằng tàu hỏa. Do vậy, tôi muốn hỏi cụ thể về chính sách miễn, giảm giá vé tàu: Trường hợp học sinh, sinh viên khuyết tật nào được miễn, giảm giá vé tàu? Mức miễn, giảm cụ thể là bao nhiêu? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định về miễn, giảm giá vé dịch vụ giao thông công cộng cho học sinh, sinh viên khuyết tật như sau:

“Điều 10. Miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên

4. Học sinh, sinh viên là người khuyết tật được miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật Người khuyết tật.

Học sinh, sinh viên là đối tượng chính sách xã hội được miễn, giảm giá vé tàu theo quy định tại Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt”.

Căn cứ quy định trên đây và quy định cụ thể tại Điều 12 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP; khoản 5 Điều 23, điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP, hiện nay Nhà nước chỉ có chính sách giảm giá vé tàu đối với học sinh, sinh viên khuyết tật trong một số trường hợp mà chưa có chính sách miễn giá vé tàu.

Việc giảm giá vé tàu được thực hiện như sau:

* Đối tượng học sinh, sinh viên khuyết tật được giảm giá vé tàu:

Học sinh, sinh viên là: (1) Người khuyết tật nặng; hoặc, (2) Người khuyết tật đặc biệt nặng

* Loại phương tiên được giảm giá: Tàu hỏa, tàu điện, tàu thủy tuyến cố định.

* Mức giảm giá vé tàu: Giảm tối thiểu 25% giá vé.

Đơn vị tham gia vận tải công cộng phát hành vé giảm giá cho người khuyết tật. Để được miễn, giảm giá vé dịch vụ, người khuyết tật cần xuất trình Giấy xác nhận khuyết tật.

Lưu ý: Trường hợp học sinh, sinh viên khuyết tật đi tàu được hưởng từ 02 chế độ giảm giá vé trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ giảm giá vé cao nhất.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.