Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định trưng dụng đất bằng lời nói có hiệu lực pháp luật không?

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 15/03/2024

Câu hỏi: Mảnh đất nhà tôi đang sử dụng có nhà và tài sản trên đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tôi được biết mảnh đất mà nhà tôi đang sử dụng sắp tới có thể sẽ được Nhà nước trưng dụng. Vậy cho tôi hỏi quyết định trưng dụng đất được thể hiện bằng văn bản hay lời nói? Quyết định trưng dụng đất bằng lời nói thì có hiệu lực pháp luật không? Nội dung chủ yếu trong quyết định trưng dựng đất bao gồm những nội dung nào? Mong tư vấn sớm cho tôi, xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

* Quyết định trưng dụng đất bằng lời nói thì có hiệu lực pháp luật không?

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

Căn cứ khoản 2 Điều 72 Luật Đất đai năm 2013 quy định về trưng dụng đất như sau:

2. Quyết định trưng dụng đất phải được thể hiện bằng văn bản; trường hợp khẩn cấp không thể ra quyết định bằng văn bản thì người có thẩm quyền được quyết định trưng dụng đất bằng lời nói nhưng phải viết giấy xác nhận việc quyết định trưng dụng đất ngay tại thời điểm trưng dụng. Quyết định trưng dụng đất có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ban hành.

Chậm nhất là 48 giờ, kể từ thời điểm quyết định trưng dụng đất bằng lời nói, cơ quan của người đã quyết định trưng dụng đất bằng lời nói có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản việc trưng dụng đất và gửi cho người có đất trưng dụng”.

Như vậy, theo quy định trên, về nguyên tắc thì quyết định trưng dụng đất phải được thể hiện bằng văn bản. Đối với quyết định trưng dụng đất bằng lời nói chỉ có hiệu lực pháp luật khi đáp ứng được các điều kiện:

(i) Thuộc trường hợp khẩn cấp không thể ra quyết định bằng văn bản.

(ii) Người có thẩm quyền được quyết định trưng dụng đất bằng lời nói nhưng phải viết giấy xác nhận việc quyết định trưng dụng đất ngay tại thời điểm trưng dụng.

(iii) Chậm nhất là 48 giờ, kể từ thời điểm quyết định trưng dụng đất bằng lời nói, cơ quan của người đã quyết định trưng dụng đất bằng lời nói có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản việc trưng dụng đất và gửi cho người có đất trưng dụng.

* Về những nội dung chủ yếu trong quyết định trưng dụng đất:

Căn cứ khoản 1 Điều 67 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, quyết định trưng dụng đất, văn bản xác nhận việc trưng dụng đất gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người quyết định trưng dụng đất;

- Tên, địa chỉ của người có đất trưng dụng hoặc người đang quản lý, sử dụng đất trưng dụng;

- Tên, địa chỉ của tổ chức, họ tên và địa chỉ của người được giao sử dụng đất trưng dụng;

- Mục đích, thời hạn trưng dụng đất;

- Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với đất trưng dụng;

- Thời gian bàn giao đất trưng dụng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.