Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp có được hỗ trợ chuyển đổi nghề khi Nhà nước thu hồi đất không?

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 14/03/2024

Câu hỏi: Gia đình tôi được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 sào đất ruộng từ cách đây hơn 30 năm. Diện tích đất này được gia đình tôi sử dụng để trực tiếp sản xuất cây hàng năm như lúa, ngô, khoai, lạc… Gần đây, gia đình tôi được biết phần diện tích đất ruộng này của gia đình sắp tới sẽ bị Nhà nước thu hồi đất để phục vụ mục đích làm đường liên tỉnh. Vậy cho tôi hỏi, khi bị thu hồi đất ngoài tiền bồi thường về đất thì gia đình tôi có được hỗ trợ chuyển đổi nghề không? Cảm ơn đã tư vấn giúp tôi!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 84 Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau:

Điều 84. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

Trường hợp người được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề; được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh”.

Theo quy định trên thì đối với hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

Như vậy, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trong trường hợp không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền gia đình bạn còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện như sau:

- Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tổ chức lấy ý kiến và có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của người có đất thu hồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.