Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Có bắt buộc hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã không?

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 13/03/2024

Câu hỏi: Nhà tôi và hàng xóm có sử dụng đất đều ổn định lâu dài từ đời ông bà để lại. Gần đây gia đình tôi muốn xây dựng kiên cố tường rào ở ranh giới đất giữa hai gia đình. Nhưng nhà hàng xóm không đồng ý về cách xác định ranh giới đất của hai nhà. Cho tôi hỏi, trường hợp này, chúng tôi muốn hòa giải trước thì có bắt buộc hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã không? Mong sớm được tư vấn, xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ theo Điều 202 Luật Đất đai năm 2013 quy định về hòa giải tranh chấp đất đai như sau:

Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp

Như vậy, theo quy định trên thì đối với các tranh chấp đất đai thì Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải cơ sở. Trường hợp tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Do đó, trường hợp gia đình bạn có tranh chấp đất đai về ranh giới thửa đất với gia đình hàng xóm thì pháp luật hiện hành ưu tiên các bên tự hòa giải với nhau hoặc thông qua hòa giải cơ sở ở địa phương. Nếu không hòa giải được thì các bên phải nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tranh chấp để hòa giải. Việc hòa giải tại Ủy ban nhân dân được xem là bắt buộc. Nếu tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì các bên mới có thể nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết (Điều 203 Luật Đất đai năm 2013).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.