Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thứ tự ưu tiên lựa chọn người lao động tham gia chính sách việc làm công

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 05/02/2024

Câu hỏi: Tôi là người lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp. Gần đây, khi xã thông báo về hoạt động cải tạo công trình thủy lợi, đê điều, tôi và bà con làng xóm có đăng ký để tham gia lao động. Qua tìm hiểu tôi được biết đây là chính sách việc làm công và sẽ có một số đối tượng được ưu tiên lựa chọn làm việc trong dự án này. Vậy, cho tôi hỏi, người lao động được lựa chọn tham gia chính sách việc làm công theo thứ tự ưu tiên như thế nào? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Các đối tượng người lao động được ưu tiên tham gia chính sách việc làm công được quy định tại Điều 19 Luật Việc làm năm 2013 như sau:

“Điều 19. Đối tượng tham gia

1. Người lao động được tham gia chính sách việc làm công khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án, hoạt động;

b) Tự nguyện tham gia chính sách việc làm công.

2. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; người chưa có việc làm hoặc thiếu việc làm được ưu tiên tham gia chính sách việc làm công”.

Thứ tự ưu tiên tham gia chính sách việc làm công được quy định tại Điều 6 Nghị định 61/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 6. Lựa chọn người lao động tham gia chính sách việc làm công

Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với nhà thầu (nếu có), các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cộng đồng dân cư hưởng lợi từ dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công lựa chọn người lao động tham gia chính sách việc làm công trong danh sách người lao động đăng ký tham gia theo thứ tự ưu tiên:

1. Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Việc làm.

2. Người lao động thuộc hộ gia đình hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.

3. Người lao động cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án, hoạt động”.

Căn cứ vào các quy định trên đây, người lao động được lựa chọn tham gia chính sách việc làm công theo thứ tự ưu tiên như sau:

(1) Các đối tượng người lao động được ưu tiên theo khoản 2 Điều 19 Luật Việc làm năm 2013, bao gồm:

+ Người dân tộc thiểu số;

+ Người thuộc hộ nghèo;

+ Người thuộc hộ cận nghèo;

+ Người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp;

+ Người chưa có việc làm;

+ Người thiếu việc làm.

(2) Người lao động thuộc hộ gia đình hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.

(3) Người lao động cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án, hoạt động.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.