Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi tạm dừng

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 04/12/2023

Câu hỏi: Tôi là người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo phương thức đóng hằng tháng được vài năm. Song do một số lý do kinh tế mà tôi đã không đóng bảo hiểm mấy tháng nay. Hiện tại tôi muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội có được không? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện đã quy định về thời điểm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau

“Điều 12. Thời điểm đóng

3. Quá thời điểm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không đóng bảo hiểm xã hội thì được coi là tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người đang tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng”.

Căn cứ vào quy định trên đây, anh/chị là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, không đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện quá vài tháng nên được xem là đang tạm dừng đóng. Để tiếp tục đóng thì anh/chị phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội đã đăng ký tham gia lần đầu.

Thủ tục đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

Bước 1: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ với các giấy tờ sau cho cơ quan bảo hiểm xã hội:

(1) Sổ bảo hiểm xã hội;

(2) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong ngày đối với trường hợp nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline:
 024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.