Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Mức Nhà nước hỗ trợ đóng tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 03/12/2023

Câu hỏi: Tôi là người lao động tự do hiện có nhu cầu tìm hiểu và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tôi nghe nói, Nhà nước có chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng. Vậy, cho tôi hỏi mức hỗ trợ hằng tháng hiện nay là bao nhiêu? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ khoản 2 Điều 6, khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Nhà nước có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ đã quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 14. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ:

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, cụ thể:

a) Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;

b) Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phù hợp.

2. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng)”.

Căn cứ quy định trên đây và hướng dẫn tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ Nhà nước được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm, được tính bằng công thức sau:

Mhtt = k × 22% × CN

Trong đó:

- k: là tỷ lệ phần trăm hỗ trợ của Nhà nước (%), cụ thể: k = 30% với người tham gia thuộc hộ nghèo; k = 25% với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; và k = 10% với các đối tượng khác.

- CN: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là mức chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định tại thời Điểm đóng (đồng/tháng).

Hiện nay, mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng/người/tháng (điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP), do vậy, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng của Nhà nước đối với từng đối tượng cụ thể như sau:

STT

Đối tượng

Tỷ lệ (%) Nhà nước hỗ trợ

Số tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng

1

Hộ nghèo

30%

1.500.000 x 22% x 30% = 99.000 đồng/tháng

2

Hộ cận nghèo

25%

1.500.000 x 22% x 25% = 82.500 đồng/tháng

3

Khác

10%

1.500.000 x 22% x 10% = 33.000 đồng/tháng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.