Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 02/12/2023

Câu hỏi: Tôi là người lao động tự do, hiện có nhu cầu tìm hiểu về các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tôi muốn biết người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng các chế độ gì và có được hưởng chế độ thai sản không? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

...2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất”.

Căn cứ vào quy định trên đây, chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có 02 chế độ đó là: (1) Chế độ hưu trí; và, (2) Chế độ tử tuất. Chế độ thai sản không có trong bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của pháp luật.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.