Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Có được dùng bản sao Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn không?

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 24/11/2023

Câu hỏi: Cho tôi hỏi khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã thì có được dùng bản sao Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không? Theo quy định của pháp luật hiện hành, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hay đến khi hết 06 tháng kể từ ngày cấp? Cảm ơn đã tư vấn giúp tôi!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

* Về việc sử dụng bản sao Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch quy định như sau:

Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch

…2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh phải nộp bản chính Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch; đăng ký khai tử phải nộp bản chính Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Hộ tịch và tại Khoản 2 Điều 4 của Nghị định này; đăng ký kết hôn phải nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định tại Mục 3 Chương III của Nghị định này”.

Như vậy, theo quy định trên, khi đăng ký kết hôn thì người đăng ký kết hôn phải nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Điều này có nghĩa rằng, không thể sử dụng bản sao Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã.

* Về giá trị sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

Giá trị sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch như sau:

2. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Ví dụ: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp ngày 03/02/2020 nhưng ngày 10/02/2020, người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã đăng ký kết hôn thì Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 10/02/2020”.

Như vậy, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước thì sẽ áp dụng giá trị theo thời điểm đó.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.