Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Mang thai 05 tháng nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 22/11/2023

Câu hỏi: Hiện tôi đang mang thai được khoảng 05 tháng. Khoảng cách từ nhà đến công ty làm việc xa nên gia đình khuyên tôi nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai, chờ ngày sinh. Tôi có đóng bảo hiểm xã hội ở công ty được khoảng 02 năm liên tục cho đến nay. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp của tôi đang mang thai được 05 tháng mà nghỉ việc thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Cảm ơn đã tư vấn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này”.

Như vậy, theo quy định trên, người lao động mà chấm dứt hợp đồng lao động trước thời điểm sinh con nhưng đáp ứng đầy đủ các điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định thì người lao động này vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Trong trường hợp này, người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện là đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trong đó, theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này”.

Do bạn chưa cung cấp chính xác thời gian dự sinh nên chúng tôi chưa thể tư vấn cho bạn việc bạn có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hay không. Vì vậy, dựa trên các quy định trên, nếu trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.