Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 13/11/2023

Câu hỏi: Trong quá trình làm việc, bà N.T.H – một công nhân của nhà máy chúng tôi bị tai nạn lao động và đã trải qua quá trình điều trị, phục hồi chức năng. Khi trở lại làm việc, nhận thấy rằng sức khỏe của bà H bị suy giảm, không đáp ứng yêu cầu công việc như trước, theo nguyện vọng của bà, công ty quyết định sắp cho bà H một công việc mới phù hợp với sức khỏe. Tuy nhiên, để đảm nhận công việc mới thì bắt buộc phải đào tạo người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp. Tôi được biết trong trường hợp người lao động bị tai nạn lao động phải đào tạo để chuyển đổi nghề nghiệp thì có thể được hỗ trợ học phí. Vậy nên tôi muốn biết về điều kiện và mức hỗ trợ học phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp như thế nào? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Điều 55 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định:

“Điều 55. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc

1. Trường hợp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý theo quy định tại khoản 8 Điều 38 của Luật này, nếu phải đào tạo người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp thì được hỗ trợ học phí…”.

Quy định trên đây được hướng dẫn tại Điều 12 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi người lao động có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên (phải có kết luận của Hội đồng giám định y khoa); và,

(2) Người lao động được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của họ nhưng công việc đó cần phải đào tạo nghề để chuyển đổi; và,

(3) Người lao động bị đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Về mức hỗ trợ, căn cứ khoản 2 Điều 55 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và Điều 13 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ cho từng người lao động như sau:

- Mức hỗ trợ tối đa là 50% mức học phí, nhưng không quá 15 lần mức lương cơ sở;

- Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là hai lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần.

Lưu ý: Học phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp trên đây được tính trên cơ sở giá dịch vụ đào tạo nghề theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.