Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Chính sách cho vay ưu đãi đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 11/11/2023

Câu hỏi: Tôi nghe nói cơ sở sản xuất, kinh doanh mà sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật sẽ được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm với mức lãi suất ưu đãi chỉ bằng 50% lãi suất cơ sở sản xuất kinh doanh thông thường? Cho tôi hỏi có phải không? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Luật Việc làm năm 2013, khoản 2 Điều 23 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, hiện nay, Nhà nước có chính sách cho cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật được vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp hơn khi đáp ứng một số điều kiện như sau:

(1) Điều kiện về quy mô cơ sở sản xuất, kinh doanh: là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh;

(2) Điều kiện về tỷ lệ người lao động là người khuyết tật: Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật; hoặc, sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

Khi đáp ứng các điều kiện trên, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật được xem xét cho vay vốn với lãi suất chỉ bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo. Hiện nay lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo là 7,92%/năm. Do vậy, lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật là 3,96%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Thời hạn vay vốn tối đa 120 tháng. Mức vay và thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn (Điều 24, 25 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2, 3 Điều 1 Nghị định số 74/2019/NĐ-CP).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline:
 024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.