Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 09/11/2023

Câu hỏi: Tôi nghe nói đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo khi xây mới, sửa chữa nhà ở được hỗ trợ một khoản tiền. Vậy mức hỗ trợ này là bao nhiêu? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 như sau:

“Điều 19. Mức hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ

1. Căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, khả năng cân đối ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn ngân sách nhà nước. Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương tối đa bằng 40.000.000 đồng/hộ gia đình đối với xây mới nhà ở và 20.000.000 đồng/hộ gia đình đối với sửa chữa nhà ở theo quy định khoản 1 Điều 9 Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg”.

Căn cứ vào quy định trên đây, nguồn hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo để xây mới, sửa chữa nhà ở là từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương). Trong đó:

- Mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn ngân sách nhà nước do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, khả năng cân đối ngân sách địa phương.

- Mức hỗ trợ từ Ngân sách trung ương: (1) Đối với xây mới nhà ở tối đa bằng 40.000.000 đồng/hộ gia đình; (2) Đối với sửa chữa nhà ở tối đa bằng 20.000.000 đồng/hộ gia đình.

Do vậy, mức hỗ trợ nhà ở cụ thể cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn ngân sách nhà nước có thể sẽ khác nhau giữa các tỉnh, thành phố trên cả nước tùy theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, khả năng cân đối ngân sách địa phương từng tỉnh, thành.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.