Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 08/11/2023

Câu hỏi: Tôi được biết Nhà nước có chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo. Song, theo tôi tìm hiểu thì có rất nhiều loại hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vậy thì, thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở giữa các nhóm đối tượng này được quy định như thế nào? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/06/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, việc hỗ trợ nhà ở đối với các nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

(1) Hộ nghèo dân tộc thiểu số;

(2) Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng;

(3) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội;

(4) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật);

(5) Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai;

(6) Các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại.

Trong trường hợp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên: Căn cứ khoản 2 Điều 5 Thông tư số 01/2022/TT-BXD, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự sau:

(1) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp) có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn;

(2) Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở (là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở - trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước);

(3) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.