Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Điều kiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 07/11/2023

Câu hỏi: Tôi nghe nói hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các huyện nghèo khi xây mới nhà ở hoặc sửa chữa nhà ở sẽ được Nhà nước hỗ trợ một khoản tiền. Tôi muốn biết điều kiện để được thụ hưởng khoản hỗ trợ này? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, hiện nay, Nhà nước có chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo (hiện cả nước có 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định 353/QĐ-TTg ngày 15/03/2022).

Tuy nhiên, để được thụ hưởng hỗ trợ nhà ở, hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đáp ứng điều kiện về đối tượng và tiêu chí nhà ở được quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/06/2022 như sau:

* Đối tượng thụ hưởng (khoản 2 Điều 1 Thông tư số 01/2022/TT-BXD):

(1) Là hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý;

(2) Đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo;

(3) Là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành (ngày 18/01/2022) tối thiểu 03 năm;

(4) Không thuộc các hộ đã được hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

* Tiêu chí được hỗ trợ nhà ở (Điều 3 Thông tư số 01/2022/TT-BXD):

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp sau:

(1) Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc); hoặc

(2) Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2; hoặc

(3) Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.