Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Trường hợp nào công dân phải khai báo tạm vắng?

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 03/11/2023

Câu hỏi: Cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì những trường hợp nào công dân phải khai báo tạm vắng? Có những hình thức khai báo tạm vắng nào? Cảm ơn đã tư vấn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

* Về các trường hợp khai báo tạm vắng:

Căn cứ khoản 1 Điều 31 Luật Cư trú năm 2020 quy định về khai báo tạm vắng, theo đó,

công dân có trách nhiệm khai báo tạm vắng trong các trường hợp sau đây:

(1) Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đang cư trú từ 01 ngày trở lên đối với bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang chấp hành án phạt quản chế, cải tạo không giam giữ; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách.

(2) Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đang cư trú từ 01 ngày trở lên đối với người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành; người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

(3) Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện nơi đang cư trú từ 03 tháng liên tục trở lên đối với người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc người đang phải thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(4) Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên đối với người không thuộc trường hợp (1), (2) và (3), trừ trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi ở mới hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài.

* Về các hình thức khai báo tạm vắng:

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 31 Luật Cư trú năm 2020 và khoản 1 Điều 16 Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú, theo đó, tương ứng với từng đối tượng khác nhau thì sẽ được áp dụng hình thức khai báo tạm vắng khác nhau, cụ thể:

- Đối với các đối tượng thuộc trường hợp (1) và (2): Trước khi đi khỏi nơi cư trú, người này phải đến khai báo tạm vắng tại cơ quan đăng ký cư trú nơi người đó cư trú; khi đến khai báo tạm vắng phải nộp đề nghị khai báo tạm vắng và văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền giám sát, quản lý, giáo dục người đó.

- Đối với các đối tượng thuộc trường hợp (3) và (4): Có thể đến khai báo tạm vắng theo một trong các hình thức sau đây:

+ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc tại địa điểm tiếp nhận khai báo tạm vắng do cơ quan đăng ký cư trú quy định;

+ Số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

+ Trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;

+ Ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Lưu ý: Khai báo tạm vắng đối với người chưa thành niên thì người thực hiện khai báo là cha, mẹ hoặc người giám hộ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.