Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Đang hưởng lương hưu mà mất thì được trợ cấp mai táng bao nhiêu?

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 02/11/2023

Câu hỏi: Người nhà tôi đang hưởng lương hưu được khoảng 05 năm thì qua đời vào tháng 10 năm 2023. Theo tôi tìm hiểu được thì người đang hưởng lương hưu mà mất thì người lo mai táng sẽ được hưởng trợ cấp mai táng. Vậy trường hợp này mức trợ cấp mai táng được nhận là bao nhiêu? Cảm ơn đã tư vấn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc”.

Như vậy, theo quy định trên, người đang hưởng lương hưu mà chết thì thuộc đối tượng được trợ cấp mai táng, vì vậy, người lo mai táng sẽ được nhận một lần trợ cấp mai táng.

Mức trợ cấp mai táng được quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết”.

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, người thân của bạn qua đời vào tháng 10 năm 2013, vì vậy, mức lương cơ sở sẽ được xác định là mức lương cơ sở của tháng 10 năm 2023. Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì từ ngày 01 tháng 07 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng. Theo đó, mức trợ cấp mai táng mà người nhà bạn được hưởng là: 10 x 1.800.000 = 18.000.000 đồng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC 
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.