Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Chậm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được đóng bù không?

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 25/09/2022

Câu hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được hai năm nay, phương thức đóng hàng tháng, nhưng tôi đã quên đóng tiền trong thời gian 02 tháng. Bây giờ tôi muốn đóng bù 02 tháng chậm đóng thì có được không? Pháp luật hiện hành có hỗ trợ cho trường hợp đóng bù bảo hiểm xã hội tự nguyện không? Cảm ơn đã tư vấn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Theo quy định của khoản 2 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây: Hằng tháng; 03 tháng một lần; 06 tháng một lần; 12 tháng một lần; Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định. Trong đó, thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với từng phương thức đóng được thực hiện như sau:

- Trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng;

- Trong 03 tháng đối với phương thức đóng 03 tháng một lần;

- Trong 04 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần;

- Trong 07 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

- Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp đóng một lần cho nhiều năm về sau hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu được thực hiện tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng.

Căn cứ khoản 3 Điều 12 Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định:

3. Quá thời điểm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không đóng bảo hiểm xã hội thì được coi là tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người đang tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng”.

Như vậy, theo thông tin anh/chị cung cấp, anh/ chị đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được hai năm nay, phương thức đóng hàng tháng, nhưng anh/chị đã quên đóng tiền trong thời gian 02 tháng. Bây giờ, nếu anh/chị muốn đóng bù 02 tháng chậm đóng thì anh/chị được đóng bù cho số tháng chậm đóng. Tuy nhiên, số tiền đóng bù sẽ được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline:
 024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.