Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 20/11/2021

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được xác định như thế nào? Thời gian này có bao gồm thời gian nghỉ chế độ thai sản, nghỉ ốm đau và nghỉ việc riêng có hưởng lương không? Cảm ơn đã tư vấn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ theo Điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động quy định về thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động bao gồm:

- Thời gian học nghề, tập nghề nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động;

- Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc;

- Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động;

- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm;

- Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng;

- Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm;

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật;

- Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động;

- Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động.

Như vậy, thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động bao gồm tất cả các khoảng thời gian được nêu ở trên và thời gian người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Trong đó có bao gồm thời gian nghỉ chế độ thai sản, nghỉ ốm đau cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm và nghỉ việc riêng có hưởng lương.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.