Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ mang thai không?

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 18/11/2021

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Đối với lao động nữ đang mang thai thì công ty và người lao động có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động được không? Nếu người lao động không đồng ý thì công ty có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Xin cảm ơn đã tư vấn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ theo Điều 34 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trong đó có bao gồm: “Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động” - khoản 3 Điều 34 Bộ luật lao động năm 2019. Do đó, nếu công ty và người lao động nữ đang mang thai đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động thì các bên được phép chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định các trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bao gồm các trường hợp sau:

1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

3. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Như vậy, trong trường hợp người lao động là lao động nữ mang thai không đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty không được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.