Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 09/10/2021

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi muốn biết về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, việc hỗ trợ người lao động (NLĐ) đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: NLĐ gửi Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đến Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg).

Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của NLĐ, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

* Hình thức thực hiện:

- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng BHXH số (VssID).

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.