Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 08/10/2021

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Cho tôi hỏi trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, việc hỗ trợ người lao động (NLĐ) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) lập Danh sách NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/09/2021 gửi người sử dụng lao động (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg).

Thời gian thực hiện: Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, cơ quan BHXH hoàn thành việc gửi Danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin Danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, người sử dụng lao động thực hiện các công việc sau:

- Công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có);

- Lập và gửi Danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ đến cơ quan BHXH (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg).

Lưu ý: Trường hợp nếu NLĐ cần điều chỉnh thông tin, người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của NLĐ cần điều chỉnh theo Mẫu số 03, gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được Danh sách NLĐ điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Sau ngày 30/11/2021, NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ chưa nhận được hỗ trợ thì NLĐ đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg). Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021. Việc giải quyết hồ sơ trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg như với NLĐ đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

* Hình thức thực hiện:

- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng BHXH số (VssID).

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.