Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Mức hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 07/10/2021

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Cho tôi hỏi người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được Nhà nước hỗ trợ như thế nào theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 2 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, người lao động (NLĐ) thuộc diện được hỗ trợ từ kế dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể như sau:

* Căn cứ tính mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ được tính trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ tại thời điểm ngày 30/09/2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30/09/2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ của NLĐ là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng tại thời điểm ngày 30/09/2021.

* Mức hỗ trợ cụ thể:

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: 1.800.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: 2.100.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: 2.400.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: 2.650.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: 2.900.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: 3.300.000 đồng/người.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.