Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Đối tượng người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được hỗ trợ từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 06/10/2021

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi được biết Nhà nước mới ban hành chính sách hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Vậy cho tôi hỏi những người lao động nào thuộc diện được hưởng chính sách này? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, có hai nhóm người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thuộc diện được hỗ trợ từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm:

Nhóm 1: NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Nhóm đối tượng này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(1) NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/09/2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội);

(2) Không bao gồm các trường hợp: NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhóm 2: NLĐ đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Nhóm này bao gồm những NLĐ đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/09/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Lưu ý: Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.