Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 05/10/2021

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Cho tôi hỏi về trẻ em bị nhiễm COVID-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hỗ trợ như thế nào? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Điểm 7 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định:

“7. Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em

b) Trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết này; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021”.

Căn cứ quy định trên đây và khoản 3 Điều 26 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện hỗ trợ đối với cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện như sau:

* Đối tượng được hỗ trợ:

Trẻ em bị nhiễm COVID-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền từ ngày 27/04/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

* Nội dung hỗ trợ:

- Hỗ trợ tiền ăn mức: 80.000 đồng/trẻ/ngày.

- Hỗ trợ thêm một lần: 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly y tế.

- Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline:
 024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.