Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 theo quy định pháp luật

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 04/10/2021

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi nghe nói trẻ em được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/04/2021 đến 31/12/2021 sẽ được Nhà nước hỗ trợ một khoản tiền. Như vậy có đúng không? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Điều 1 Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH ngày 08/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 quy định:

Điều 1. Hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể như sau:

- Đối tượng trẻ em được hỗ trợ: là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021.

Danh sách trẻ em được hỗ trợ do Sở Lao động - Thương binh vã Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp.

- Định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trẻ em.

- Nguồn kinh phí: nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam”.

Căn cứ vào quy định trên đây, không phải trẻ em nào được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/04/2021 đến 31/12/2021 cũng thuộc đối tượng được Nhà nước hỗ trợ.

Đối tượng trẻ em được Nhà nước hỗ trợ Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(1) Trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19;

(2) Được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/04/2021 đến 31/12/2021.

Trẻ em đáp ứng đủ điểu kiện trên đây sẽ được Nhà nước hỗ trợ với mức 1.000.000 đồng/trẻ em.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.