Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật được quy định như thế nào?

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 03/10/2021

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi là người khuyết tật nặng. Tôi muốn hỏi việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật hiện nay được quy định như thế nào? Mong được giải đáp!

Phòng Luật – ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 20 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật được thực hiện như sau:

1. Về nội dung:

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật tập trung vào các quy định pháp luật về quyền của người khuyết tật; chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật và các quy định khác của pháp luật liên quan đến người khuyết tật.

2. Về hình thức, phương thức, phương tiện và tài liệu:

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật được chú trọng thực hiện bằng hình thức, phương thức, phương tiện, tài liệu phù hợp với từng loại đối tượng người khuyết tật.

3. Nhà nước có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật; khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật.

4. Cơ quan lao động - thương binh và xã hội giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp chủ trì, phối hợp với tổ chức người khuyết tật các cấp, các cơ quan, tổ chức khác thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật.

Như vậy, việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật hiện nay được quy định như trên.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.