Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quy định về nghĩa vụ trả nợ cho người đã qua đời

  • Thực hiện: Phương Anh
  • 18/09/2021

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Cho tôi hỏi nếu bố vay tiền ngân hàng nhưng qua đời đột ngột chưa kịp trả nợ thì người hưởng thừa kế nghĩa vụ trả nợ thay hay không?

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015 về nghĩa vụ trả nợ của bên vay thì: Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Theo Điều 614 và Điều 615 Bộ luật Dân sự năm 2015, kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được quy định như sau:

- Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

- Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Căn cứ những quy định trên, người được hưởng di sản thừa kế do người bố để lại (theo di chúc hoặc chia theo pháp luật) thì người được hưởng di sản thừa kế đó có nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà người đó được nhận trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline: 
024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.